Info

Info

In Nederland is het voor een arts toegestaan om het leven van een patiënt actief te beëindigen door middel van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Hierbij moet de arts aan een aantal strikte zorgvuldigheidseisen voldoen. Een belangrijke zorgvuldigheidseis is dat de arts de overtuiging heeft gekregen dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. Daarnaast mag er voor de situatie waarin de patiënt zich bevindt geen redelijke andere oplossing zijn.

Bij palliatieve sedatie is het, in tegenstelling tot bij euthanasie en hulp bij zelfdoding, niet de bedoeling dat de patiënt eerder komt te overlijden. Bij palliatieve sedatie wordt de patiënt tot zijn dood in slaap gehouden om zijn lijden te verlichten. In Nederland mag palliatieve sedatie alleen uitgevoerd worden bij een maximale levensverwachting van twee weken.

Bij pijnbestrijding is het doel - zoals de naam al zegt - het bestrijden van pijn. Hiervoor dient de arts vaak morfine toe. Die morfine mag niet gebruikt worden om het levenseinde van een patiënt te bespoedigen (zoals bij euthanasie) of om de patiënt in een slaaptoestand te brengen (zoals bij palliatieve sedatie).

Ten slotte kan de patiënt zelf de keuze maken om af te zien van eten en drinken. Bewust afzien van eten en drinken is een manier om het leven te beëindigen en kan worden vergeleken met het weigeren van een behandeling.

Onderwerpen

REI project

This site is part of the REI project

Contact info

Erasmus School of Law
Burgemeester Oudlaan, Rotterdam
info@endofliferesearch.nl
Tel. 010- 4081547
Top